Spotkanie z Ojcem Świętym w Rzymie dokładnie na 2 lata przed Jego śmiercią. Było to spotkanie niespodziewane podczas pielgrzymki trzeźwościowej w podziękowaniu za naszą pracę na rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

   

   

   

   

   

  Monte Cassino...

   

   

   

  a tu na kilka dni przed wyjazdem do Watykanu, otrzymujemy od Prymasa Polski Józefa Glempa - srebrne ordery "Zasłużonemu w Posłudze dla Kościoła i Narodu" również w podziękowaniu za pracę społeczną na rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

   

  zaś sama współpraca naszej organizacji z Kościołem rozpoczęła się w 1993r. wraz z powstaniem "Victorii"