PST  "V I C T O R I A "  - Pruszków

 

Projekt Stowarzyszenia na 2019 rok został częściowo dofinansowany
przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Stowarzyszenie swoją działalność rozpoczęło w 1993r. będąc Klubem Wzajemnej Pomocy „Victoria”. W 1997r. nabyło osobowość prawną, a od 2004 roku posiada status organizacji pożytku publicznego - nr KRS 0000151048.

Nasza organizacja po uzyskaniu Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 1999 roku do współpracy z Gminą w sposób ciągły do chwili obecnej realizuje zadania wynikające z Gminnego Programu wśród których znajdują się: grupa "zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej", grupa dla osób współuzależnionych i członków ich rodzin, grupa dla osób pijących ryzykownie, bądź szkodliwie, oraz organizacja wyjazdów integracyjnych dla wszystkich uczestników zajęć grupowych.

***

Zakładanym rezultatem Programu Stowarzyszenia jest „TRZEŹWY ALKOHOLIK ZE SWOJĄ RODZINĄ”, który poprzez wydłużanie i umacnianie abstynencji powraca z całą rodziną do udziału w życiu społecznym.Jest zdolny do poszukiwania i podejmowania pracy. Odnawia zatracone kontakty z bliskimi, sąsiadami i znajomymi.Jest dowartościowany i staje się wzorem dla innych osób z problemem.Aktywnie uczestniczy w życiu klubowym, oraz wykonuje wiele prac społecznych na rzecz środowiska lokalnego. W ramach Programu uczy się szacunku, tolerancji, życzliwości i koleżeństwa.Nie wstydzi się, że jest alkoholikiem.Ma swoje nazwisko i imię. Mówi o sobie otwarcie.Nie zakłóca spokoju i porządku publicznego.Nie ma kolizji z prawem.

Należy podkreślić, że nasza "Victoria" z 26 letnią tradycją  działalności w środowisku lokalnym - jest organizacją sprawdzoną i skuteczną w realizowaniu celów. Członkowie Stowarzyszenia pracują społecznie. Nie otrzymują żadnych wynagrodzeń, ani jakichkolwiek korzyści materialnych z tytułu działalności statutowej Stowarzyszenia. Organizacja utrzymuje się ze składek członkowskich, darowizn i 1% podatku dochodowego, które w sumie razem w skali kalendarzowego roku  są "kroplą w morzu potrzeb".

 

Ty także możesz w sposób realny wesprzeć rodziny dotknięte problemem alkoholowym. Zachęcamy do wspierania finansowego organizacji. Można to robić na dwa sposoby

1.Przekazując 1% podatku dochodowego. Wystarczy przy rozliczeniu PIT w odpowiednią rubrykę wpisać nasz numer KRS 0000151048 i wpisać 1% od całej kwoty podatku, który zapłaciłeś za 2018 rok.

2. Przekazując środki finansowe w formie darowizny na adres: PST "Victoria" 05-800,  Pruszków ul Daszyńskiego 9 na konto:  Bank Pekao S.A oddział w Pruszkowie,

nr rachunku: 37 1240 6380 1111 0010 6090 3944

 

Prezes Stowarzyszenia "Victoria"

Koordynator Programu na 2019 rok

 

 

Za wrażliwość społeczną

serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy

 

 

 

'" -->'" -->'" -->'" -->'" -->'" -->'" -->'" -->'" -->'" -->'" -->'" -->'" -->'" -->'" -->'" -->