________________________________________________________________________________________

  Program "Victorii" na 2013 rok, wzorem lat ubiegłych został podzielony na 2 części i dotyczy:

  - prowadzenia zajęć grupowych dla osób zainteresowanych problematyką alkoholową

  - rehabilitacji w środowisku naturalnym związanej z organizacją wyjazdów integracyjnych dla

  wszystkich członków Stowarzyszenia, oraz organizacją imprez promujących zdrowy styl

  życia bez używania alkoholu

  Nadrzędnym celem powyższego projektu jest:

  - p/działanie przemocy domowej

  - p/działne wykluczeniu społecznemu

  - aktywizacja zawodowa

   

  Osobą odpowiedzialną za cały projekt naszej organizacji jest Prezes Stowarzyszenia

  - Instruktor Terapii Uzależnień                           

  Pan WŁODZIMIERZ, GRZEGORZ ARTOMIUK

  ,oraz Koordynator tego Programu

  Instruktor Terapii Uzależnień Pani Zofia Artomiuk